Elementy graficzne – bez względu na charakter publikacji – decydują o pierwszych doznaniach i zainteresowaniu czytelnika.

Projekty i opracowania graficzne Wydawnictwa OSKAR wychodzą spod ręki doświadczonych artystów plastyków. W Wydawnictwie OSKAR projekty graficzne najczęściej wykonywane są ręcznie, konsekwentnie nawiązują do treści i zachowują swój indywidualny charakter.

OFERTA GRAFICZNA

  • PROJEKTOWANIE OKŁADEK i stron tytułowych książek

  • PROJEKTOWANIE UKŁADU typograficznego publikacji

  • REDAKCJĘ I KOREKTĘ techniczną publikacji

  • PRZYGOTOWANIE PLIKÓW graficznych do druku zgodnie ze standardami

  • KONWERSJĘ do formatów umożliwiających dystrybucję elektroniczną

  • PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW fotograficznych i graficznych (opracowanie i skład tabel, opracowanie i wykonanie wykresów, diagramów, ilustracji itp., retusz i korekcję barwną zdjęć